Szolgáltatásaink

Polgári jog
Ezen szerteágazó jogterületen belül Irodánk elsősorban szerződések (leggyakrabban adásvételi, vállalkozási, megbízási, ajándékozási, letéti) és egyéb okiratok szerkesztésével, véleményezésével foglalkozik, illetve rendszeresen lát el jogi képviselői tevékenységet szerződésszegési, kártérítési, és egyéb igényérvényesítési eljárásokban, öröklési jogi ügyekben. Gyakorlatunkban előfordul Polgári Törvénykönyvünkben nem szabályozott, atipikus kontraktusok (így például licencia, merchandising, önálló kereskedelmi ügynöki szerződések) előkészítése, megszövegezése.

Munkajog
E jogterületen belül munkajogi szaktanácsadást, képviseletet vállalunk. A munkajogi szaktanácsadás keretében munkaszerződések, megbízási és vállalkozási szerződések elkészítésével, véleményezésével, munkaköri leírások, tájékoztatók, szabályzatok tartalmi meghatározásával foglalkozunk. Vállaljuk különféle cégek munkaügyi iratainak teljes körű átvilágítását, szakmai felügyeletét, az ezek során felmerült problémák megoldását. Tanácsot adunk munkaviszony megszüntetésével, kártérítési felelősséggel kapcsolatban.
Egyedi munkaügyi vitákban a munkaügyi bíróságok előtti képviseletet az ország egész területén vállalunk, és szükség esetén képviseljünk ügyfelünket munkaügyi felügyelőség előtt indított eljárásokban is.
A tanácsadást illetve a jogi képviseletet természetesen ellátjuk köztisztviselői, közalkalmazotti, illetve szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben is.  
 
Irodánk munkatársai a munkaügyi ellenőrzések során indult hatósági eljárásokban is több éves tapasztalatokkal rendelkezik. Vállaljuk az eljárás alá vont cégek teljes jogi képviseletét a hatósági és az esetleges bírósági eljárásokban.

Társasági jog
Társasági jogi tevékenységünk során főként gazdasági társaságok, non profit gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok alapításában, átalakításában, megszüntetésében, alapító okirataik módosításában nyújtunk segítséget, és állunk Ügyfeleink rendelkezésére az ezzel kapcsolatos összes irat elkészítésében, és képviseljük őket az eljáró hatóságok, bíróságok előtt. Vállaljuk gazdasági társaságok, vállalkozások állandó jogi képviseletét, valamint teljeskörű adatvédelmi tanácsadást, szükség szerint adatvédelmi audit lefolytatását.

Szegedi ügyvédi iroda